Bæredygtighed

Bæredygtighed

Hos S. Vestergaard vil vi være en del af løsningen – ikke problemet. Derfor tager vi ikke blot vores ansvar seriøst, men gør det til en del af vores DNA.

Boliger med øget fokus på bæredygtighed

Som byggefirma har vi en afgørende rolle i omstillingen af byggebranchen. Derfor arbejder vi for at skabe betydningsfulde forandringer i vores egen virksomhed såvel som i vores værdikæde og i mødet med omverdenen. Vi arbejder for at minimere vores negative fodaftryk i vores byggerier bl.a. gennem reduktion af CO2-udledning og opførelsen af tredjepartscertificerede byggerier. Gennem certificeringerne sikrer vi, at boligerne opføres med særligt hensyn til både miljø, mennesker og økonomien gennem en række dokumenterbare krav.

Vores strategi for bæredygtighed

Vores dynamiske bæredygtighedsstrategi sikrer, at vi konstant holder fokus på, hvad der er vigtigt for os i takt med den bæredygtige udvikling i branchen. Strategien består af tre fokusområder med afsæt i FN’s 17 Verdensmål og indeholder tilhørende indsatser og målsætninger.

Vores tre fokusområder

Certificerede byggerier


Vi opfører tredjepartscertificerede byggerier, der værner ekstra om miljø, mennesker og økonomien. Gennem tredjepartscertificeringer sikrer vi, at vores byggerier overholder en række dokumenterbare og målbare bæredygtighedskrav til byggeriet. Vi tilbyder certificeringen DGNB og DGNB-Villa, der udstedes af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, samt Svanemærket Byggeri, der udstedes af Miljømærkning Danmark.

Organisationsudvikling


Vi ønsker at skabe en virksomhed, hvor bæredygtighed er en naturlig del af vores DNA. Derfor arbejder vi for at opkvalificere vores medarbejdere gennem årlige målrettede kompetenceudviklingsforløb for alle afdelinger. Derudover arbejder vi for at udbrede viden om bæredygtighed i vores værdikæde, samt til vores samarbejdspartnere og i lokalmiljøet gennem konkrete initiativer. 

Meningsfulde partnerskaber


Vi tror på, vi kan opnå mest muligt i samarbejde med andre stærke aktører. Derfor indgår vi i tætte partnerskaber med virksomheder og organisationer, hvor vi samarbejder for at fremme den bæredygtige agenda. Gennem vores partnerskaber afholder vi bl.a. velgørenhedsarrangementer, udarbejder målrettede læringsforløb for folkeskoleklasser og bidrager til skovrejsning.
Vores forpligtelse til bæredygtighed
I 2024 udgav vi vores første ESG-rapport for S. Vestergaard. I rapporten fremhæver vi alle vores bæredygtighedsindsatser og vores målsætninger for fremtiden. I samme omgang har vi foretaget en klimaberegning af vores CO2-udledning, som danner grundlag for fremtidig CO2-reduktion på henholdsvis vores hovedkontor samt i forbindelse med opførelsen af vores byggerier. Fremadrettet udgiver vi en ESG-rapport hvert år.