Bæredygtighed

Bæredygtighed

Hvad er bæredygtighed


Bæredygtighed handler om at forene social bæredygtighed, miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Bæredygtighedsbegrebet fokuserer på at skabe samfund, virksomheder, organisationer eller produkter, der hverken har en skadelig indvirken på miljøet, klimaet eller på mennesker, og som samtidig er økonomisk rentable og robuste.

Et bæredygtigt produkt kan eksempelvis være produceret af biogene materialer vha. vedvarende energi under gode og anstændige forhold for de ansatte. Dertil skal produktet være økonomisk tilgængeligt for majoriteten og skal kunne sidestilles finansielt med tilsvarende produkter. På denne måde forenes de tre elementer af bæredygtighed. 

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare." 

Dette er den mest anvendte definition på, hvad er bæredygtighed, som stammer fra Brundtlandrapporten, der udkom i 1987. 

Det er ligeledes den definition hele vores arbejde omkring bæredygtighed i S. Vestergaard og vores tre datterselskaber bygger på.

Hos S. Vestergaard vil vi være en del af løsningen – ikke problemet. 

 

Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i vores organisation, vores byggerier og i samfundet omkring os gennem konkrete, målrettede og målbare initiativer. Vores bæredygtighedsstrategi sikrer, at vi konstant holder fokus på, hvad der er vigtigt for os i takt med den bæredygtige udvikling i branchen. Vores bæredygtighedsstrategi består af tre hovedfokusområder der udspringer af henholdsvis FN’s Verdensmål samt vores interne værdier.

Vores tre hovedfokusområder

Vores byggerier


Vi arbejder for at fremme bæredygtighed i vores byggerier gennem tredjepartscertificeringer og gennem målrettede indsatser som CO2-reduktion og cirkulær økonomi.

Vores organisation


I vores organisation arbejder vi målrettet for at forankre bæredygtighed i hele organisationen på tværs af afdelinger og ansvarsområder gennem indsatser som interne uddannelsesforløb, optimeret indkøb og kortlægning. 

Vores lokalsamfund


Som virksomhed ønsker vi at fremme et ansvarligt erhvervsliv og bidrage positivt til samfundet, miljøet og verden omkring os gennem konkrete og målbare initiativer i samarbejde med relevante aktører.
ESG
Det er afgørende at være transparant og åben om vores arbejde og udvikling. Derfor forpligter vi os til at udarbejde og udgive ESG-rapporter samt vores klimaregnskaber hvert år. En ESG-rapport fungerer som et bagudrettet blik på det forgangne regnskabsår og er derfor et øjebliksbillede af vores performance. Dog er det samtidig en unik mulighed for kontinuerligt at forbedre os, styrke vores indsatser og målsætninger år efter år. På den måde bruger vi ESG-rapportering som et aktivt redskab til udvikling og ikke blot til bagudrettet rapportering. Vores første ESG-rapport blev udarbejdet for regnskabsår 2022 og fremadrettet udgiver vi en rapport samt et klimaregnskab for hvert år.
Ansvarlige forretningsprincipper
Som virksomhed ønsker vi at fremme og understøtte et retfærdigt og ansvarligt erhvervsliv. Derfor arbejder vi for at implementere vores Code of Conduct i vores egen organisation. Derudover forsøger vi at påvirke vores samarbejdspartnere og vores værdikæde ved at stille krav til f.eks. arbejdsforhold, klimapåvirkning og transparens. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at udvikle en række interne politikker for f.eks. cirkulær økonomi, klimapåvirkning samt arbejdsforhold som antidiskrimination og ligestilling.
Medarbejdertrivsel
Trivsel, arbejdsglæde og sundhed er altafgørende for at skabe en organisation med glade og tilfredse medarbejdere. Derfor gør vi en særlig indsats for vores medarbejdere gennem konkrete tiltag, der fremmer fysisk og mental sundhed, trivsel på arbejdspladsen, fællesskab og ikke mindst arbejdsglæde.
Fællestræning og integrering af en sundhedsfremmende kultur
To gange om ugen samles vi til morgentræning med vores faste instruktør, der faciliterer holdtræning for os. Mandag morgen står træningen på hård styrketræning eller konditionstræning, og onsdagen bliver brugt på yogainspireret træning med fokus på udstrækning, udholdenhed og smidighed. Træningen bidrager ikke kun med en sundere hverdag for vores medarbejdere, men også med et helt unikt sammenhold og samvær på tværs af vores afdelinger.
Vestergaards Frivilligdag
I starten af 2024 implementerede vi et nyt initiativ kaldet Vestergaards Frivilligdag. Med initiativet får vores medarbejdere nu muligheden for at bruge en arbejdsdag på noget særligt meningsfuldt og værdiskabende ved at være ”frivillig” på et velgørende projekt. Som Vestergaard-frivillig bruger medarbejderne en arbejdsdag på at bidrage til et velgørenhedsprojekt, f.eks. humanitære projekter for udsatte målgrupper, naturfremmende indsatser eller tilsvarende.

Vores virksomheder


Skræddersyede enfamilieshuse

Familiens personlige byggefirma, der hjælper med at bygge et nyt hjem helt fra visioner til virkelighed.

Besøg Vestergaard Huse

Skræddersyede enfamilieshuse

Rækkehuse til udlejning

Med vores moderne rækkehuse hjælper vi dig med at finde en bolig, du kan kalde for dit hjem.

Besøg Vestergaard Estate

Rækkehuse til udlejning

Rækkehuse i totalentreprise

Fra start til færdigt byggeri er vi din betroede B2B-partner indenfor rækkehuse.

Besøg Vestergaard Konstruktion

Rækkehuse i totalentreprise